Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 3 oktober 2024

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Christine van Basten-Boddin

Agendapunten

 1. 0
  Vragenuur.
 2. 1
  Opening en vaststellen agenda
 3. 2

  Raadspost

  Onderwerp
  24igr00162 VNG_wet_betaalbare_huur_0
 4. 3

  Raadspost

  Onderwerp
  24igr00129 VNG begrotingsadvies
  24igr00129 VNGbegrotingsadvies
  24igr00130 uitnodiging doorstart TV
  24igr00132 Weert bijlage BSGW
  24igr00134 VNG inzake ALV
  24igr00135 PCN jaarverslag 2023 aan raadsleden
  24igr00136 VNG-tweede-zending-moties-en-preadviezen-alv-26-juni-2024
  24igr00138 VNG_weerbaar_bestuur
  24igr00139 raadsinformatiebrief nalevingsonderzoek jeugd en alcohol 2023
  24igr00140 RUD reactie zienswijze
  24igr00143 brief KHN verzoek steun voor BTW lobby gemeente Beek
  24igr00144 VNG inkoopvoorwaarden-camerasystemen
  24igr00146 BsGW reactie B2025 en MJR 2026-2029
  24igr00148 VNG-modelverordening-antidiscriminatievoorziening
  24igr00149 uitnodiging gemeenten Orange the World
  24igr00150 Kindante jaarverslag
  24igr00151 GGD ZL
  24igr00152 Omnubuzz reactie op zienswijze Gemeente Beek
  24igr00155 BsGW - Jaarrekening 2023 incl. controleverklaring (vz)
  24igr00156 VNG wijziging-model-apv-zomer-2024
  24igr00158 Begroting Omgevingsdent Zuid Limburg
  24igr00160 Commissariaat voor de Media Adviesbrief Gemeente Beek
  24igr00161 Nieuwsbrief Raden in Verzet juli 2024
 5. 4

 6. 5