Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 20 juni 2024

19:00 - 22:00
Locatie

Raadzaal

Voorzitter
Christine van Basten-Boddin

Uitzending

Agendapunten

 1. 0
  Vragenuur.
 2. 1
  Opening en vaststellen agenda.
 3. 2

 4. 3

  Raadspost

  Onderwerp
  24igr000105 Burger Beek inzake handhavingsverzoek
  24igr00093 Milieudefensie inzake toegankelijk voor dassen van compensatiegebieden voor dassen
  24igr00094 uitnodiging de kracht van burgerberaad
  24igr00095 Brandbrief Helder en Gedreven inzake opkomen zorgmedewerkers
  24igr00097 VNG Ledenbrief inzake Huisvestingswet 2014
  24igr00098 VNG inzake ALV 24 mei
  24igr00100 Provincie Limburg inzake begrotingsciculaire 2025
  24igr00101 inzake voorlopige jaarrekening 2023
  24igr00103 VNG inzake Nieuwe afspraken inzameling verpakkingsafval
  24igr00104 Gemeente Hardinxveld-Giessendam inzake motie meer taken? dan ook knaken!
  24igr00107 Uitnodiging de kracht van burgerraad
  24igr00108 Raad van State inzake Parapluregeling nachtverblijf binnen horeca!
  24igr00109 Uitnodiging share power
  24igr00110 VNG inzake Nieuwe modelverordening leerlingenvervoer
  24igr00112 VNG inzake uitnodiging ALV 24 mei
  24igr00113 Petitie Afval Overlast
  24igr00114 College Beek inzake antwoorden op vragen ex art 35 RvO inzake overschot opvangkosten OekraÏNners
  24igr00116 Commissariaat voor de media inzake Intrekking handhavingsverzoek gemeente Sittard-Geleen
  24igr00118 VNG inzake bekenmaking voorgedragen kandidaten VNG-bestuur en -commissies
  24igr00119 VNG inzake extra nazending extra ALV 24 mei 2024
  24igr00122 College inzake aanbiedingsbrief jaarstukken
  24igr00123 Raad van State inzake bestemmingsplan Looiwinkel
  24igr00125 Nationale Ombudsman inzake rapport Als je je huis moet verlaten
  24IGR00126 Burger Beek inzake verzoek instellen onderzoek naar functioneren College Beek
  24igr00127 VNG Ledenbrief begrotingsadvies 2025-2028 deel 2
  24IGR00128 VNG GEEN ANDERE KANDIDATEN VNG BESTUUR EN COMMISSIES
 5. 5

 6. 6

  De gemeenteraad wordt voorgesteld om de aangepaste subsidieverordening Lokale Aanpak Isolatie gemeente Beek 2024 vast te stellen.

 7. 7

  Vast te stellen de Verordening fysieke leefomgeving Beek 2024.


  de Afvalstoffenverordening Beek 2023 in te trekken, voor zover het betreft de artikelen 14 tot en met 19;


  Intrekken van de Bouwverordening 2018.

 8. 8

 9. 9

  In te trekken zijn besluit van 26 mei 2023, tot vaststelling van de Algemene Plaatselijke
  Verordening gemeente Beek 2023;


  Vast te stellen de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Beek 2024.

 10. 10

 11. 11
  Sluiting.
 12. 12
  Schorsing.
 13. 13
  Evaluatie.